• ForeC Advisors

Transformaatio ja muutoksen hallinta

Päivitetty: 18. heinäk. 2021


Vapaaehtoinen maanpuolustus tapahtuu paljolti maanpuolustuskiltojen avulla. Killat kuten monet muutkin Suomen toiminnot ovat "ukkoutumassa". Nuoria pitää saada kiinnostumaan toiminnasta ja palveluja pitää pystyä kehittämään sekä tuomaan niitä esille tarpeisiin ja haluihin liittyen. Oleellisen tärkeätä on että syntyvät ratkaisut löytävät nuoren käyttäjäkohderyhmän ja että ne toimivat kohderyhmässä oletetulla tavalla. Visuaalisuus, sisältö ja teknologia kohderyhmän mukaan. Muutos tiukasti ohjatusta toiminnasta ohjeistuksineen ja siirtymä markkinalähtöiseen inbound ohjautuneeseen toimintaan on haastava.


Rannikkojääkärikillassa otettiin lähtökohdaksi nuorten paremman tavoittamisen ja sen apuvälineenä www-sivuston kehittämisen tarveanalyysiin perustuen. Haaste ei välttämättä ole helppo sillä luonnollisista syistä hierarkia ja jäykähköt toiminnan struktuurit ovat perinteisesti olleet kantava voima killan ja MPK:n toiminnassa. Samaan aikaan kuitenkin pitää miellyttää erityisesti nuorten kohderyhmää. Rannikkojääkärikilta on toisaalta hieman paremmassa asemassa kuin monet muut killat koska niin kantahenkilökunta kuin varusmiehetkin ovat motivoituneita erikoisjoukkoihin halunneita henkilöitä. Haasteet on tehty sitä varten että ne ylitetään ja samalla omaa toimintaa kehitetään.


Edellä olevat mielessä ForeC Advisors toteutti projektin 5 kuukaudessa jolloin tehokasta työaikaa meni noin 2 kuukautta. Projektin keskeisiä menestystekijöitä oli sen eri osa-alueiden tiivis integroituminen henkilötasolla ja johtoryhmätasolla tapahtuvaan kehittämiseen ja välietappien katselmuksiin. Tekninen toteutus onnistui kätevästi Wix.com -kehitysalustalla, sisältö integroitui rakenteeseen kahden ensimmäisen etapin jälkeen. Ratkaisun ja rakenteen keskeisiä elementtejä ovat tapahtumien esilletuonti, tuotekaupan toimivuus, saunamajan vuokrausmahdollisuus sekä eri organisaatioyksiköiden blogi-postaukset Rannj-blogiin. Samaan aikaan kuitenkin pitää olla mahdollisuus suljetulla ryhmällä rajattuun kohderyhmäviestintään ja käyttökokemukseen uudessa ympäristössä. Kaikessa tulee myös huomioida kaksikielisyys. "Seuraava vastaava toteutus onnistuu kolmessa kuukaudessa 1,5 kuukauden tehokkaalla työajalla", sanoo Asko Horttanainen.
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki