• ForeC Advisors

Jatkuvat kyselyt ovat arkipäivää

Päivitetty: 9. helmik. 2018

Viimeisten seminaarien ja keskustelujen tuloksena olemme tulleet tulokseen, että Suomi on edelleen jäljessä useilla eri alueilla kun vertailukokohteena ovat muunmuassa USA, Ruotsi ja Espanja. Emmekö näe metsää puilta, puuttuuko meiltä rohkeus tehdä uusia asioita vai eikö rahoitus riitä "juuri tällä hetkellä". Kun katsomme taaksepäin, meistä jotkut saattavat nähdä, miten IOT -ratkaisuja tehtiin jo 1990-luvulla, 3D tulostuksia vastaavasti 1990 -luvulla ja vastaavaa. Teimme konseptin markkinamuutosten ennakoinnista 2006, nopean strategian toteuttamisesta 2008 ja Design thinking laajennus ennakoivaan Design intelligenceen 2009. Nyt kun katsomme CX-silmin ja Big Data mielessä asioita näemme USAssa syntyvän vastaavaa ennakoivaa konseptia, Ruotsissa on on-line asiakaskokemuskyselyitä kosketusnäytöillä tehty noin 10 vuotta ja Espanjalaiset tarjoavat CX management ratkaisua jollaista ei Euroopassa toista näytä löytyvän. Muistetaan mitä Charles Darwin sanoi: Maailmassa eivät menesty voimakkaimmat vaan parhaat muutoskykyisimmät yksilöt.


Asiakasymmärrys, positiviinen ote, rohkeus toimia tarpen mukaan.

Talous on nousukiidossa nyt on viimeinen aika heittää ennakkoluulot ja vaaleanpunaiset lasit "romukoppaan". Nyt pitää panostaa asiakaskuuntelun, asiakasymmärryksen ja asiakkaan heikkojen signaalien tiedon hyväksikäyttöön. Se ei vaadi suuria investointeja se vaatii halua yrityksen johdolta ja työajan panostamista määrittelyihin ja prosessiin osallistumiseen nimetyiltä vastuuhenkilöiltä. Voimme kokemuksesta sanoa että tulokset ylittävät odotukset vähintään kaksinkertaisesti. Siis kerätään tietoa asiakkailta ymmärretään paremmin mahdollisuutemme, tuotetaan laadukkaita palveluita, innovoidaan uusia tuotteita ja nähdään kilpailuympäristön muutokset ennen muita. Holistinen näkemys ja käyttöönoton halu ovat suotavia piirteitä. Naurettavan edullista verrattuna tuloksiin. On-line kosketusnäyttöjen avulla on Ruotsissa tehty nopeita asiakashaastattelu ja sisäisen työympäristön mittauksia sadoissa paikoissa. Katso esimerkkejä Ruotsista asiakkaan kokemuksen ja sisäisen tyytyväisyysmittausten toteutuksista tästä. Perehdy ainutlaatuisiin ominaisuuksiin tästä

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki