• ForeC Advisors

Innovaatiotoiminta lentoon ?

Päivitetty: 19. syysk. 2018Arvioimme Innovaatiohakemuksia ja olemme huomanneet ettei Suomalaiset yritykset hae rahoitusta niin kuin pitäisi. Ei määrällisesti eikä sisällöllisesti.

Innovaatiotoiminta vaatii systemaattisuutta ja jatkuvuutta. Se vaatii myös johdon sitoutumista ja asiaan sitouttamista. Näyttää ettei uskomme riitä rahoitusta mietittäessä.


Alla oleva toimikoon lähtölaukauksena asian edistämiselle. Jatkossa liitämme mukaan CX, design thinking ja strategian luontiin taustoja.


Varaa Omaa aikaasi riittävästi.

Älä kuvittele että innovaatiot syntyvät tyhjästä tai ilman moottoria ja johtavaa henkilöä. Mikä aiot toimia innovaattorina, innovaatiotoiminnan puolesta puhujana tai yleensä saavuttaa merkittäviä tuloksia tulee siihen varata aikaa. Yllättävän paljon aikaa. Vetäjänä sinun tulee olla asian puolesta puhuja joka käänteessä, olla puhumassa eri tiimeille ja erityisesti innovaatiotiimeille lähes jatkuvasti. Toiminnan jatkuessa ei roolisi ole suinkaan kertoa ihmisille mitä pitää tehdä vaan muistuttaa visiosta ja strategisesta hyödystä, ymmärtää mihin innovaatiotiimi on tähtäämässä sekä opastaa ihmisiä kun he tutkivat ja hakevat uusia kasvumoottoreita yritykselle. Tehtävä on tärkeä ja jos et ole omistanut koko aikaasi innovaatiotoiminnan edistämiseen niin pyri saamaan ainakin 20-25% työajasta laskutettua innovaatiotoiminnan budjetista.


Varmista maaperä ennen projektin aloittamista

Innovaatiot on, jos jokin, strategista toimintaa ja siihen liittyy myös innovaatioprosessin ja organisaation rakentamiseen ja johtamiseen. Kun johdossa ajatellaan innovaatioista strategian onnistumisena saadaan innovaatioympäristöön varattua myös palkitsemismenetelmiä, mielenkiinnon herättämiseksi palkintoja, jopa tietolähteisiin investointeja ilman että niiden pitää maksaa itsensä takaisin heti seuraavana kuukautena. Kaikkeen ”ei-aineelliseen” on perinteisesti ollut vaikeata saada varattua rahaa, valmistele siis esityksesi kunnolla ja ole kytköksissä strategiaan. Valmistele maaperää miettimällä ohjeistuksia innovaatiotiimeille, mittareita toiminnan onnistumisen mittaamiseksi ja edelleen opastamiseen. Innovaatiot liittyvät toimintaan joka ylittää perinteisen yrityksen funktion rajat ja jonka tietolähteet voivat erota yllättävän paljon muusta toiminnasta. Innovaatiotiimi ei pysty toimimaan menestyksekkäästi osana jotain yhtä funktiota sen takia jos et saa rajoja ylittävää toimintaa normalisoitua on yhtenä käytettynä keinona ollut eriyttää toiminta joissain tapauksissa jopa omaksi yrityksekseen tai ainakin itsenäiseksi toimintafunktioksi huomioiden silloin myös vastuualueet. Esimerkkinä voi olla kysymys: kuinka usein tuotekehitysosastolta on ollut henkilö mukana asiakastapaamisessa sen alkuvaiheissa. Toisaalta saadaanko asiakkailta palaute kulkemaan innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi. Kannattaisiko käyttää CX -ohjelmistoa osana asiakaspalautteen keräämistä ja kytkeytyä kehitystoimintaan. Onko toiveiden tynnyriin kerääntynyt samoja pyyntöjä jo aiemminkin?


ÄLÄ toimi yksin

Hyvä johtaja osaa delegoida ja motivoida, mutta toisaalta ymmärtää myös vastuunkantamisen roolin. Jokaisella johtajalla on verkostonsa jota kannattaa miettiä innovaatiotoiminnan esilletuonnissa ja edistämisessä. Alaisena olevista kannattaa aina nähdä heidän halunsa ja motivaationsa erilaisiin asioihin. Ryhmien henkisillä johtajilla on suuri vaikutus yleisen mielipiteen muokkaamisessa. Etsi siis erilaisia henkisiä johtajia jotka voivat eri yhteyksissä olla innovaatiotoiminnan puolestapuhujina. Tuota heille sopivasti oikeata tietoa ja rakenna heidän kauttaan muutostapahtumia. Verkostot organisaation ulkopuolelta voivat myös tuottaa positiivista tukea omilla puheillaan ja vaatimuksilla muutoksille.

Käytä tätä kaikkea apuna johdon kokouksissa, muista ottaa jokaiseen johdon kokoukseen ainakin yksi positiivinen uutinen/viesti innovaatiotoiminnan tapahtumista menneellä viikolla.


Varaa toiminnalle rahallisia ja henkisiä resursseja

Sisäinen yrittäjyys voi tarkoittaa myös ajastusmallia jossa varaat toiminnalle rahallisia resursseja. Toimi kuten investori, ota ja varaa tuotteiden ja palveluiden innovaatiotoiminnan kehittämiseen 12-15% R&D -budjetista. Varaa innovaatioille rahaa sijoitusmielessä, kaikkia ei tietenkään laiteta yhden kortin varaan vaan muodosta portfolio ja hajauta innovaatiosijoitukset mietityllä priorisoinnilla. Ota asia osaksi strategiakeskusteluja., sillä osa rahoista menetetään ja usein pienempi osa tuottaa haluttuja lopputuloksia ja joskus onnistuen muuttamaan koko yrityksen positiota tai jopa toimialan reunoja.


Julista innovaatiotoimintaa joka käänteessä

Mikään ei ole innovaatiotoiminnelle huonompi aloitus kuin laittaa siihen juuri koulunpenkiltä tullut ”innokas” henkilö. Se kertoo ettei yrityksen sisällä ymmärretä innovaatioiden potentiaalia eikä siihen liittyen omaa toimintaa edistetä. Se saattaa kertoa myös siitä haluttomuudesta muuttua joka johtaa ajanmittaan supistuvaan markkinaan. Parasta on ottaa yrityksen johtajista yksi jonka vastuulle asia tulee ja joka on muutoinkin muutosohjautuva persoona. Valtuudet ja positio organisaatiossa ja kokemus mahdollistavat henkilön onnistumisen tehtävässään.

Jos innostuit niin katso blogistamme artikkeli https://www.forebi.net/blog/sopeudu-tai-kuole

ja siihen liittyvä CXM-F Playbook joka kertoo tietojohtamisen , asiakkaiden ja ennakoinnin potentiaalista https://docs.wixstatic.com/ugd/cb01d6_e4158d6be0c245d3b7a25c0bfaef4902.pdf


Lisää tietoa:

www.forebi.com

www.forebi.net

asko.horttanainen@forebi.com0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki