• ForeC Advisors

Ennakointi,heikot signaalit, asiakaskokemuksen tulevaisuus 1


ForeC Advisors on kehittänyt heikkojen signaalien ja tietojohtamisen osa-aluetta jo 15 vuoden ajan. Tietojohtaminen luo perustan ja heikot signaalit auttavat asiakaskokemuksen kehittämisessä, innovaatioiden hakemisessa kuin strategiankin luomisessa. Kilpailuympäristön hyödyntäminen ilman heikkojen sinaalien ennakoivaa voimaa on kuin autolla ajaminen ilman GPS:ää ja karttaa.

Tietoa tarvitaan, ympäristöt muuttuvat yhä nopeammin siinä eivät auta tilastot ja "vanha tieto", #Ennakointi (predictive) luo pohjan ja helpon uskomuksen suunnasta ja tavoitteiden asetannasta, mutta ei anna oikeata kuvaa sen hetkisestä tilanteesta ja lähiajan potentiaalista ja uusista uhkakuvista.

#Muutosten_ennakointi ( #foresight with #weak_signals ) perustuu tietojohtamisen systemaattiselle toiminnalle jossa tietoa kerätään asiakkailta suoraan, SoMesta, omasta organisaatiosta sekä muista primäärilähteistä. Tietolähteiden auditointi ja ymmärtäminen " #tuoretieto n" myötä luo perustan, prosessien ymmärtäminen, tietotuotteiden ja portfolion hallinta sekä organisaation roolitus toimivat taustana menestyvälle modernille yritykselle. #Foresight "tuoretieto" antaa niin kilpailympäristön ymmärryksen kuin #innovaatio iden sekä strategisen suunnan valinnan mahdollisuuden heikkojen signaalien myötä. Ilman hyvää perustan rakentamista on turha edes ajatella modernisti "innovaatiotoiminnan" ulkoistamisesta organisaation ulkopuolelle.

Ohessa on julkaistu uudestaan 2012 tekemämme artikkeli tulemme käsittelemään aihepiiriä myös tulevissa ennakoinnin artikkeleissa sekä asiakaskokemus ja asiakaskuuntelun osa-alueiden artikkeleissa. Työvälineitä ja "syvätietoa" saat kuitenkin parhaiten henkilökohtaisilla kontakteilla.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki